ANIČKA HRÍBIKOVÁ

Referencie

logo anicka hribikova

Spolupráca s Annou Hríbikovou začala na základe osobného odporučenia a kladných skúseností s jej prácou a tvorbou textov. Naša spolupráca bola založená na tvorbe blogových textov pre našu internetovú stránku, ktoré poskytujú zákazníkom hodnotné informácie a podporujú SEO stránky. Ako pozitívne body spolupráce vyzdvihujem obsahovú náplň textov, analýzu očakávaní a produktovej skladby na webe a tiež dodržiavanie termínov dodania hotových textov.

Ing. Maroš Frančák

Pamas-Trenčín s.r.o.

logo anicka hribikova

Aničkine texty sú ľahké, vzdušné – presne také, ako potrebujeme pre našich klientov.

Spolu so samotným textom dodá vždy viac možností na názov, kľúčové slová i metapopisy. Občas sa stane, že do nich zasiahnem, ale je to skôr pri skutočne špecifických témach a aktivitách, ktoré sú typické výlučne pre našu spoločnosť. Vo väčšine prípadov článok okamžite a bez potreby úprav publikujeme.
Blogové príspevky prinášajú našej stránke vyššie čísla sledovateľnosti. Klienti si vďaka článkom spravia jasnejší obraz o tom, aké hodnoty vyznávame, aké prostredie a atmosféra u nás vládnu, odstraňujú prípadne bariéry a námietky, ktoré môžu klienti pri rozhodovaní mať.
Precíznosť, dôveryhodnosť, dôsledné časovanie a trpezlivosť. To sú asi najdôležitejšie aspekty, pre ktoré Aničku vždy odporúčam svojim známym. „Stráži“ niekedy aj moje termíny a vždy sa pripomenie v správny čas, keď ja kvôli ďalším aktivitám pozabudnem na to, že je čas publikovať ďalší článok.

Jana Sviteková, manažérka

RATES ARENA Zvolen

logo anicka hribikova

Ak mám s niekým spolupracovať, je pre mňa dôležitá odbornosť a zodpovednosť. Anička spĺňa tieto 2 pre mňa kľúčové kritériá. Veľmi si vážim konštruktívnu a zrozumiteľnú komunikáciu a dodanie práce v dohodnutom termíne. Príjemným bonusom bývajú tipy a kreatívne myšlienky navyše.

Darina Ostrolucká

ProWide, s.r.o.

logo anicka hribikova

Podľa odporúčaní viacerých ľudí sme oslovili Aničku pre pomoc s marketingom našej jazykovej školy. Počas niekoľkých sedení nám dala skvelé rady, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnili nie len charakter odkazu našim potenciálnym klientom cez sociálne siete, ale pomohla nám aj uvidieť spôsob oslovovania klientov, ktorý je pre nás najefektívnejší a v čom sa cítime dobre. To nakoniec potvrdil stúpajúci trend počtu sledovateľov a hlavne skutočných záujemcov o naše služby.

Spomienka na našu spoluprácu je pre nás príjemná. Bolo to efektívne, zamerané na cieľ, umocnené odbornosťou a skúsenosťami. Pozitívne hodnotíme ľudský, intuitívny, individuálny a odborný prístup. To, čo sme dostali, bolo skutočne na mieru. A teší nás, že nám drží palce v ďalších projektoch :).

Dáša Bullová

BESTanglina, s.r.o.

logo anicka hribikova

Referencia od našej bývalej copywriterky naštartovala spoluprácu, ktorá trvá už skoro 2 roky a ktorá sa vyznačuje zodpovednosťou, spoľahlivosťou, proaktivitou, zmyslom pre detail a dodržiavaním termínov. Kvalitný obsah blogových príspevkov pomáha stránke a posúva ju vyššie v organickom vyhľadávaní a zároveň poskytuje čitateľom zaujímavé informácie. Jednoducho, profesionálny prístup.