ANIČKA HRÍBIKOVÁ

Kontakt

Ja som pripravená na vaše zadania, otázky, podnety.

Rad je na vás:)

 FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

Názov spoločnosti: Ing. Anna Hríbiková
Čerín 35
974 01 Čerín 
Slovensko
IČO: 51925621 
DIČ: 1075016921

Nie som platca DPH

Zapísaná v Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 620-41763

BANKOVÉ SPOJENIE 

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: 2935283252/1100

IBAN: SK06 1100 0000 0029 3528 3252

SWIFT: TATRSKBX

ANIČKA HRÍBIKOVÁ

Telefón:

0903 904 893

Email:

anicka@anickahribikova.sk

Napíšte mi...